Jak postawić serwer

Jak postawić serwer

Lokalny serwer przydaje się absolutnie zawsze podczas pracy nad stroną czy aplikacją internetową.
W tym artykule pokażę jak, krok po kroku, zainstalować i uruchomić Twój localhost.

W zależności od systemu z jakiego korzystasz(Linuks/Windows) procedura będzie wyglądała inaczej. Skupię się tutaj na linuksie (Ubuntu 18.04.1 LTS), ponieważ w przypadku windowsów do pierwszego uruchomienia serwera wystarczy pare celnych kliknięc.

Co w ogóle jest potrzebne

Aby prawidłowo uruchamiać większość swoich projektów potrzebne Ci będą:

  • serwer HTTP,
  • system zarządzania bazami danych,
  • interpreter języka php.

Najpopularniejszymi, stosowanymi aplikacjami są Apache oraz MySQL i to właśnie na nich zbudujemy lokalny serwer.
Dodatkowo przyda się również serwer FTP i phpMyAdmin - popularny system obsługi baz danych MySQL oparty o język php.

Linuks

Jak większość czynności pod linuksem, tak i instalację tzw. LAMP(Linux, Apache, MySQL, PHP) przeprowadzimy z poziomu terminala.

Otwieramy "wiersz poleceń" skrótem CTRL+ALT+T i bierzemy się do pracy.

W pierwszej kolejności przyznajemy sobie uprawnienia administratora i aktualizujemy apt.

piotr@pplaczek:/$ sudo -s
root@pplaczek:/$ apt-get update
root@pplaczek:/$ apt-get upgrade

Po ukończeniu aktualizacji przechodzimy do instalacji Apache2

root@pplaczek:/$ apt-get install -y apache2

Domyślnym katalogiem zawierającym udostępniane pliki jest /var/www/html. Spróbuj teraz wpisać w pasku adresu Twojej przeglądarki localhost. Powinna zostać wyświetlona strona informacyjna Apache2.

Poleceniem

root@pplaczek:/$ apt-get install -y php

zainstalujesz najnowszy interpreter języka php. W trakcie instalacji zostanie wyświetlone pytanie o to z jakim serwerem go zintegrować - należy zaznaczyć apache2 i potwierdzić OK.

Zakładając, że wszystko poszło po naszej myśli, podstawowy serwer umożliwia już tworzenie aplikacji z wykorzystaniem HTML/CSS/JS oraz PHP.

Niejednokrotnie zajdzie potrzeba skorzystania z baz danych, dlatego wypadałoby zainstalować dodatkowo jakiś system zarządzania nimi. Zainstalujemy teraz MySQL i phpMyAdmin.

root@pplaczek:/$ apt-get install -y mysql-server

W trakcie instalacji należy ustawić hasło dla użytkownika root, natopiast po jej zakończeniu dodamy nowego użytkownika z prawami administracyjnymi, który posłuży do konfiguracji phpMyAdmin.

Aby dodać nowego użytkownika baz danych i nadać mu uprawnienia administratora, należy zalogować się do bazy używając poświadczeń root-a.

root@pplaczek:/$ mysql -u root -p

Podając hasło ustanowione podczas instalacji MySQL uzyskujemy odpowiednie uprawnienia pozwalające m. in. na dodanie nowego użytkownika
mysql> CREATE USER 'admin'@'localhost' IDENTIFIED BY 'secret_password';
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'admin'@'localhost';
mysql> FLUSH PRIVILEGES;
mysql> quit;

Posiadając już LAMP można przystąpić do instalacji phpMyAdmin, podczas której należy określić użytkownika administracyjnego bazy danych 'admin' oraz jego hasło 'secret_password'.

root@pplaczek:/$ apt-get install -y phpmyadmin
W razie problemów z logowaniem do phpMyAdmin (localhost/phpmyadmin) można edytować plik z konfiguracją
root@pplaczek:/$ nano /etc/phpmyadmin/config-db.php

Interesować nas będzie poniższy fragment, pozwalający w jawny sposób wskazać użytkownika i hasło.

$dbuser='admin';
$dbpass='secret_password';
$basepath='';
$dbname='phpmyadmin';
$dbserver='localhost';
$dbport='3306';
$dbtype='mysql';

Po wszystkim, dla pewności restartujemy nowe usługi, zamykamy terminal i możemy zacząć pracę z naszym serwerem.

root@pplaczek:/$ service apache2 restart
root@pplaczek:/$ service mysql restart
root@pplaczek:/$ exit
piotr@pplaczek:/$ exit

Windows

W przypadku windowsa najprostszym i skutecznym rozwiązaniem jest instalacja jednego ze stworzonych w tym celu oprogramowań. Gotowe panele kontrolne umożliwiają zarządzanie i konfigurację usług dostarczanych przez Apache, MySQL.